Where

ul. Białoskórnicza 26 Wroclaw
50-134

View Larger Map

Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA

- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
- interwencje środowiskowe - pomoc obywatelom
- edukacja ekologiczna
- czynna ochrona przyrody
- kampania na rzecz ochrony Bałtyku
- konsultacje eksperckie - strategie rozwoju, ekspertyzy herpetologiczne przy inwestycjach, pozyskiwanie funduszy unijnych

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.